DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİ

Hemşire

20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan “İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” gereği işletme ve işyerlerinizde İşyeri Hekimi görevlendirme zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçevede  OPTİMAL ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ olarak işletme ve işyerlerinizin tehlike sınıfı ve faaliyet alanına göre yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeniz için, alanında profesyonel Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından belgelendirilmiş “Diğer Sağlık Personeli” görevlendiriyoruz.

“İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”

Diğer Sağlık Personelinin Görevleri – MADDE 16 Gereği ;

1) Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

2) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,

veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene

sırasında hekime yardımcı olmak.

c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

ç)  İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.