İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ

İSG

29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” gereği işletme ve işyerlerinizde İş Güvenliği Uzmanları görevlendirme zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçevede  OPTİMAL ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ olarak işletme ve işyerlerinizin tehlike sınıfı ve faaliyet alanına göre yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeniz için, alanında profesyonel Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından belgelendirilmiş A, B ve C sınıfı “İş Güvenliği Uzmanlarımızı” görevlendiriyoruz.

“İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”

İş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, görev, yetki ve yükümlülükleri ile çalışma usul ve esasları

İş Güvenliği Uzmanlarının görevleri – MADDE 9 Gereği ;

 1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür: 

 

  1. Rehberlik
  2. Risk Değerlendirmesi
  3. Çalışma Ortamı Gözetimi
  4. Eğitim, Bilgilendirme Ve Kayıt,
  5. İlgili Birimlerle İşbirliği;

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.