İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ

Doktor

20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan “İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” gereği işletme ve işyerlerinizde İşyeri Hekimi görevlendirme zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçevede  OPTİMAL ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ olarak işletme ve işyerlerinizin tehlike sınıfı ve faaliyet alanına göre yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeniz için, alanında profesyonel Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından belgelendirilmiş “İşyeri Hekimi” görevlendiriyoruz.

“İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”

işyeri hekiminin nitelikleri, görev, yetki ve yükümlülükleri ile çalışma usul ve esasları

İşyeri Hekimlerinin Görevleri – MADDE 9 Gereği ;

1) İşyeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür.

  1. Rehberlik
  2. Risk Değerlendirmesi
  3. Sağlık Gözetimi
  4. Eğitim, Bilgilendirme Ve Kayıt,
  5. İlgili Birimlerle İşbirliği;

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir